27 března, 2017

Historie

Kořeny ochotnického divadla v Olešnici sahají až k roku 1886, kdy na podzim byl založen spolek divadelních ochotníků, který 9. ledna 1887 sehrál dvě jednoaktovky – „Jen moudře“ a „Vzdory nad vzdory“. Zakladatelé tohoto spolku byli učitelé p. Jan Drahorád a p. Ladislav Andrýs. Své úspěchy zaznamenávali do pamětních knih, které v originálním provedení jsou k vidění v archivu SOKA Náchod.  Za svou dobu působení sehrál soubor okolo 340 divadelních her, a to jak z klasického dědictví, tak také čerpal z vlastní tvorby. Velkou oblibu u souboru měly hry Aloise Jiráska.

Největší rozmach souboru zachycují pamětní knihy v době okupace a naopak úpadek až zánik souboru nastal se založením JZD, kdy převážná část členů byla ve velkém pracovním vypětí.  Velký úspěch zažíval soubor v 60. letech minulého století, kdy se podařilo uvézt tři velmi úspěšné premiéry a to: „Případ Floriána Smolky“, „Na lavici obžalovaných“ a “ Dva andělé vystupují“.  S těmito hrami se soubor zúčastnil také Oblastní přehlídky vesnických divadelních souborů v České Metuji, kde podvakrát zvítězil

Jako divadlo, kde se odehrávalo veškeré kulturní dění v Olešnici sloužil malebný sál v hostinci „U Kovářů“ později “ Vlčkův hostinec“. Hry hrané domácím souborem byly velice pěkně navštěvované a scházeli se na ně lidé z dalekého okolí. Svého času ochotnický spolek dokázal uvézt každý měsíc novou premiéru. Za poslední premiéru hranou olešenskými ochotníky lze považovat hru „Gangsteři z Valence“ z dubna 1962.

Snaha o udržení a záchranu souboru byla veliká, a tak se r. 1965 sehrála ještě další premiéra „Bylo nás pět“, kterou zrežírovaly pí. Marie Matesová a pí.Hana Mědílková. Na scéně se však již neobjevili zakladatelé a členové souboru, hru sehrála olešenská mládež a děti.