21 května, 2017

Lidověnky I – Už se ten tálínskej rybník nahání

V neděli 14.5. od 15 hodin jsme se poprvé sešli na netradičním místě nazývaném „písník“, kde jsme se společně setkali na „Lidověnkách“. První naší lidověnkou  byla píseň: „Už se ten tálínskej rybník nahání“. Děti jsme píseň naučili, naši nejmladší herci píseň zdramatizovali a na závěr si děti s námi mohly zasoutěžit v lovu ryb a skládání papírové loďky. I přes uplakané májové počasí se akce vydařila a svou přítomností nás poctilo několik místních i přespolních diváků. Děkujeme všem za účast a těšíme se na dalších „Lidověnkách“.

Herecké obsazení: Rybáři- Jakob Jiroušek a Martin Karásek, Anna Marie z Tálína – Zuzana Bláhová,

Muzikanti: Magdaléna a Vendula Jenkovi – violoncella, Veronika Bláhová – flétna,

Sbor: Ola Fantová, Renata Fantová, Magda Nývltová, Magda Jenková, Natálie Kinzlová, Veronika a Zuzana Bláhovi, Radka, Anna a Marie Laštovičkovi

Režie a úpravy: Radka Laštovičková


video: Josef Laštovička

foto: Petr Laštovička, Josef Laštovička