5 února, 2018

Masopust

V sobotu 3. února se naší vesnicí nesl smích, lidová hudba a zábava. Při prvním ročníku masopustu v naší vesnici nás svou návštěvou podpořilo více jak sto padesát diváků. Masopust se nesl v tradičním duchu vesnice, a tak nechyběly masky jako židé, rasy, masopustní kobyla a hlavní maska celého průvodu byl medvěd s medvědářem.  Do kroku nám hrála červenokostelecká dechová hudba a celý průvod vedl pan Masopust a žena. Po skončení průvodu byl vynesen rozsudek nad masopustním medvědem, vše dopadlo dobře, medvěd byl ze svých hříchů vykoupen, a tak se vše muselo oslavit v místní Hospodě Olešenka U Aleny, kde bylo možno popít a pojíst něco z masopustního menu. Děkujeme všem za účast, podporu a pomoc a těšíme se za rok na dalším ročníku Tradičního vesnického masopustu.

 


video: Josef Laštovička

foto: Richard Bergmann