31 března, 2017

Olešenské betlémy

Výstava olešenských betlémů, která se konala od pátka 16.prosince do neděle 18. prosince, přilákala návštěvníky i ze vzdáleného okolí. Vernisáž výstavy proběhla za zpěvu a tónů koled a pozvání přijal také pan PaedDr. Jan Luštinec (ředitel muzea v Jilemnici), který následně po vernisáži besedoval a hovořil  o vývoji betlémářství. Na výstavě se sešlo přes dvacet starodávných i novodobých betlémů od olešenských dobrodinců, kteří ochotně zapůjčili svou cennost na tuto výstavu, děkujeme. Děkujeme všem, kteří se na přípravě výstavy podíleli, a podpořili nás svou účastí.

Fotogalerie se pro Vás připravuje a bude publikována co nejdříve.