Poděkování

Děkujeme všem, kteří nás podpořili na našich akcích konaných v minulém týdnu. Ve čtvrtek 1. února jsme v červenokosteleckém divadle odehráli pohádku O kocouru, kohoutu a kose. Děkujeme městu Červený Kostelec za finanční podporu, MKS Červený Kostelec za milou spolupráci a pomoc a v neposlední řadě děkujeme všem z červenokosteleckého divadla. Obrovské díky patří paní starostce do Slatiny nad Úpou, která nám z obce zapůjčila krásné dobové kulisy. Děkuji také všem rodičům a přátelům za pomoc při nacvičování této pohádky a premiéře samotné. Naši pohádku shlédlo přes pět set dětí z místních mateřských a základních škol a v podvečerních hodinách také široká veřejnost.