Slavnostní uvedení nového loutkového divadla

Dovolte mi Vás pozvat na naši, pro nás, veledůležitou akci – Uvedení našeho nového loutkového divadla do divadelního provozu. Tato slavnostní akce se bude konat v neděli 7.dubna od 16 hodin v ZŠ Olešnice. Po slavnostním přípitku, s panem starostou, budete moci shlédnout první loutkovou pohádku našeho nového divadla, kterou bude – Perníková chaloupka. Dále budete moci nahlédnout na fotografie pořízené při malbě divadla a podepsat se, či napsat něco hezkého do nově pořízené kroniky divadla. Přijďte s námi oslavit tuto nevšední událost, shlédnout první pohádku a popřát divadlu hezký start do divadelního světa. Vstup zdarma.