Tradiční vesnický masopust

Děkujeme všem  za účast na našem již II. ročníku olešenského masopustu. Počasí nám přálo a i přes začínající jarní prázdniny, účast byla nemalá. Vše dobře dopadlo, masopustní medvěd se podařil vydražit, a tak nemusel být za své činy popraven. Vše se při poslechu kostelecké dechové hudby oslavilo v místním hostinci U Aleny, kde bylo zakončení celého masopustu. Děkuji manželům Tylšovým za výborné masopustní pohoštění a všem za pomoc při organizaci. Těšíme se za rok na dalším ročníku masopustu.