19 února, 2017

Výstava Ochotníků Olešnice

V pátek 22. dubna 2016 jsme na dvorku ZŠ Olešnice mohli slavnostně otevřít naši ochotnickou výstavu, která trvala až do neděle 24. dubna. O slavnostní atmosféru se postarali žáci ze ZUŠ Červený Kostelec, pod vedením p. Mgr. Jiřího Kábrta. Na zahájení výstavy byly představeny kopie pamětních knih, které se nám podařilo knižně svázat a jsou v našem nynějším vlastnictví. Výstava nabízela návštěvníkům pohled do historie, a to díky dobovým plakátům a historickým fotografiím. Výstavu navštívilo přes sto návštěvníků včetně dětí z místní mateřské a základní školy. Obdobná výstava se v naší vesnici konala před více než třiceti lety. Jelikož se nedochovaly žádné rekvizity, kulisy ani kostými bylo zapotřebí dokrášlit výstavu z vlastních zdrojů. Tímto děkuji všem za zapůjčení rekvizit, fotografií a podílení se na naší výstavě. Odměnou pro nás byly osobní ohlasy a zápisy v knize návštěv, děkujeme.

 

foto: Tomáš Kábrt